Vilda var väldigt engagerad i sitt uppdrag och bjöd på sig själv!