Ungdomar som inte känner varandra som skall ha en fingerad matematiklektion, här hjälps de åt med att mäta Vilda.