Vilda och jag fick förmånen att berätta om vårt arbete på SVTH, Skandinaviska Vård- och Terapihunds föreningens konferens; mars 2018