Det bästa man har sätter man på bordet! På SVTH konferensen; mars 2018