Mina tankar och idéer

Vårt mål är att vi kan finnas som stöd och hjälp inom skola, vård och omsorg. Vi kan arbeta för en bättre arbetsmiljö, att avhjälpa hundrädsla men också andra rädslor.

Jag och mina hundar arbetar med stor empati, glädje och respekt.

För de yngsta barnen kan vi arbeta med ett koncept som kallas för mini REDE och de äldre förskolebarnens koncept kallas för REDE, där vi använder oss av ledorden Respekt, Empati, Djur och Etik.

Vilda och jag är också utbildade i ett koncept som kallas för Fadderhunden där vi bla förklarar och lär ut hur man hälsar på en hund.

I de lägre klasserna i skolan kan vi arbeta vidare med REDE, men också utöka med READ, ett amerikanskt koncept där hundar stöttar vid läsning. Det kan vara svårt med koncentrationen eller att oroliga händer har mycket att hitta på, då är det skönt att ha en mjuk päls att klappa på.

I skolan kan det finnas oönskade grupperingar och mobbing, eller finns det funderingar om att vi kommer från olika länder med olika kulturer och språk, Vilda är den brobyggare som behövs.

Den enskilde eleven tycker att det är jobbigt, eller rent av omöjligt att läsa högt inför klassen eller att redovisa inför en grupp. Det hjälper vi gärna till med.

Elever med olika funktionsnedsättningar, kan få motivation och ökad självkänsla med Vildas hjälp.

Individer som behöver olika former av stöd, socialt och eller motivation, Vilda kan hjälpa till.

Vilda träningsmotiverar alla personer, oavsett om det finns diagnos eller inte. Under vår praktik har vi nått framgångar i träningsmotivationen för bla en cp-skadad 5 åring, stora framgångar med en patient som drabbats av stroke.

Vi kan öka välbefinnandet och motivationen genom stöd, värme, träning och en stor skopa glädje!

Både jag och Vilda är kunniga i TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation).

Smulan har en magisk förmåga att arbeta med vuxna med ångest, hon är lugn och fin men har även arbetat med personer drabbade av stroke där vi kan locka till rörelse.

Eddie har gjort stort intryck på deltagare, personal och närstående under sin utbildning bla på ett demensboende. Hans mjuka glada varelse gör att det bara sprids värme omkring honom.

 

Vilda jobbar med hundrädd flicka

Eddie myyyyser med äldre man

Smulan tränar på pussel

Tillitsövning

Motivation till rörelse med massor av glädje!