Sociala tjänstehundar - vad är det?

Begreppet sociala tjänstehundar innefattar några olika utbildningsnivåer och områden, bla vård-, terapi-, besöks-, skolhund.

Hunden är ett verktyg i att stötta, motivera och glädja personer och grupper av personer till en bättre livskvalitét i stort och smått.

Socialstyrelsen har tagit fram ett dokument som vi med certifierade sociala tjänstehundar arbetar efter.

Socialstyrelsens sammanfattning;

Många människor upplever det som positivt att ha kontakt med hundar. Hundar används framförallt inom äldreomsorgen som en del i behandling, träning eller för social samvaro. Det handlar om att ta vara på de positiva effekter som hundar kan bidra till inom vård och omsorg. Just därför är det angeläget att hundar används under kontrollerade former och att de verksamhetsansvariga följer de regelverk som finns.