SVTH - Skandinaviska Vård- och Terapihundföreningen

Vilda och jag fick visa hur vi arbetar på SVTHs konferens mars-18

Jag har aktivt valt Svenska Terapihundskolan som utbildningsarrangör för mig och hundarna, det är ett företag som arbetar för ett samhälle där socialatjänstehundar inkluderas för bättre villkor på jobbet, i skolan, på boendet och på förskolan, kort sagt, i livet.

Svenska Terapihundskolan är ett av företagen som är del av SVTH, Skandinaviska Vård- och Terapihundföreningen, som bla verkar för kvalitétsäkra hundteamen. Vi, hundteamen, gör kvalitétsdiplomeringar vartannat år för att se att hunden fortsatt gillar sitt jobb, att föraren gillar sitt jobb och att arbetet utförs på ett lämpligt sätt för deltagaren. Och inte minst görs veterinärkontroll så att hunden inte har några krämpor.